GLOBAL MARINAS

tractaments per a la dona

Incontinències urinàries:

La incontinència urinària és la pèrdua d’orina de manera involuntària, la qual genera un problema higiènic i social. Existeixen tres tipus d’incontinència urinària:  • La incontinència d’esforç: es produeix quan la persona fa un esforç extra com pot ser riure, tossir, aixecar-se…
  • La incontinència d’urgència: s’acompanya d’una necessitat urgent d’anar al lavabo i la persona no és capaç de controlar la fuga.
  • La incontinència mixta: té símptomes de les dues anteriors.


És important detectar i tractar cadascuna de les tres i entendre que cada fuga d’orina conta (tant si és poca com molta).

Hi ha factors que empitjoren la incontinència com els embarassos, els esports d’impacte (córrer, saltar…), el part, els sobreeesforços, etc.

Incontinència de gasos i fecal:

És la pèrdua involuntària de gasos o femta (tant líquida com sòlida) que encara genera més molèstia.

Sol venir provocat per origens traumàtics (intervencions quirúrgiques o parts molt complicats) o pot ser secundària a un tractament farmacològic.

La dificultat per aguantar els gassos és un avís a que potser hi ha algun problema de sòl pèlvic que cal abordar.

Prolapse d’òrgans pèlvics:

És el descens de les vísceres pèlviques (bufeta, recte o l’úter) per la cavitat vaginal, que pot donar sensacions de pesadesa a la zona vulvar. Els factors que predisposes a patir un prolapse són freqüentment l’edat, l’embaràs i el part, l’estrenyiment…

Depenent del grau de prolapse que hi ha, la fisioteràpia és una primera alternativa que cal tenir en compte.

Tractament pre i post cirurgia perineal:

Després d’una intervenció quirúrgica és important fer una revisió de tots els teixits i un abordament de tota la musculatura que s’hagi pogut veure afectada, a més d’una reeducació del pacient a nivell de postura corporal, dieta etc.

Una intervenció mal recuperada pot donar dolors i/o molèties a la zona, per tant és important fer una valoració global del pacient.

Disfuncions sexuals:

Per esquinçaments a la zona perineal durant el part o per disminució de la musculatura perineal poden aparèixer dolors durant les relacions sexuals o pèrdua de la sensibilitat durant el coit.

NO ha de ser normal tenir relacions insatisfetes, per tant no s’hauria de descuidar i fer-se una valoració per si hi ha un problema perfectament reversible.