GLOBAL MARINAS

tractaments per a l'HOME

Incontinències urinàries:

La incontinència urinària és la pèrdua d’orina de manera involuntària, la qual genera un problema higiènic i social. És poc freqüent entre la població masculina ja que sol produir-se després d’una intervenció prostàtica. La rehabilitació precoç en aquesta patologia és important per evitar l’atrofia esfinteriana o els mals hàbits.

Incontinència de gasos i fecal:

La pèrdua involuntària de gasos o femta (tant líquida com sòlida) que encara genera més molèstia. Sol venir provocat per origens traumàtics (intervencions quirúgiques) o pot ser secundària a un tractament farmacològic.

Tractament pre i post cirurgia perineal:

Després d’una intervenció quirúrgica és important fer una revisió de tots els teixits i un abordament de tota la musculatura que s’hagi pogut veure afectada, a més d’una reeducació del pacient a nivell de postura corporal, dieta etc.

Una intervenció mal recuperada pot donar dolors i/o molèties a la zona per tant és important fer una valoració global del pacient.

Disfuncions sexuals:

l’ejaculació precoç és la falta de control sobre el reflex ejaculador i amb la fisioteràpia es treballa mitjançant tècniques molt específiques de rehabilitació del sòl pèlvic, d’abdomen, les sensacions del pacient i amb reeducació postural.

És un treball en equip entre andròleg, psicòleg i el fisioterapeuta per ajudar a millorar aquest problema comú entre la població masculina.